Omnitel ne melagiai

Įsiūlė planą😀
Neribotas internetas sako😀
50MB interneto ir paskui greitis ribojamas😀
Beribės ribos😀
Na omnis ne kaltas.
Jaučiuosi apsikvailinęs pats.
Ale oi kaip nemėgstu😀
____________

Otg variklio remonte

Imam webkamerą, bile kokią plug and play, jungiam prie androido su otg palaikymu, dedam kamerą kur galva nelenda ir matom vmt žymę patogiai prasukdami alkūninį.
Šaranui – nuo šiol tik taip ir darysiu.

image

Ant ekranvaizdžio programėlės logotipas, yra ir kitų.

Kovo 11 šventimas Lenkijos parduotuvėse

Puikus būdas atšvęsti nepriklausomybę – nuvažiuoti į kitą valstybę duonos. Tiesiog šiaip. Sėdai į polksvagenį ir nupylei į Lenkiją.
Be vizos, be partijos leidimo, be saugumiečių priežiūros.
Tiesiog nusipirkti duonos.
Puiku. Ir su simbolika viskas gerai – ar ne dėl tokios laisvės pirkti duoną kur nori ir kovota?
Aišku ekspertai o bei valdžiauninkai įžvelgia verslininkų išdavystę, nu bet jiems už tai ir algą moka.
O kas moka, to muziką ir groja.
Tad jei kas nori kitokios muzikos, žinokit, yra ir kitų diskotekų. Nepriklausomybė atnešė mums laisvę rinktis kur pirkti duoną ir kur muzikikę klausytis:)

Mokykla vs mokiniai

Ne apie viską, kas vyksta tarp mokyklos ir mokinių. Tik apie keletą sukimo momentų ir galios praradimus dėl trinties jėgų.
Keletas minčių juodraščio stiliumi.

Nesvarbu, ką mokytojai sako apie vaikus, jie vis tiek supranta, ką metafiziniai šūkiai („vizijos“ mokyklos fojė) sako. Ogi viskas dėl išorės.
Mokslo metų ilginimas „kad suspėtų“ ir iš karto pirmos trys dienos iššvaistytos, nes mm per ilgi. Bet kas suprastų apsimetinėjimą.
Sąšaukos per pertrauką valgymui, kad kažkoks verslininkas pareklamuotų savo biznį. Bet kam aišku, kad mokykla mielai parduoda mokinius.
Kažkoks verslas, įlindęs tarp mokyklos ir mokinio, už 1,5 euro per mėnesį šantažuojantis pažymius žiūrėti su reklamomis.

Gal mokyklai visi šie momentai ir atrodo įprasti. Turbūt atrodo, gi nesigirdi, kad mokytojai kažkaip ieškotų teisybės, kodėl už pinigus probleminiams vaikams kažkas gali rengti ekskursijas pirmūnams. Kiek girdėjau kalbant mokytojus per susirinkimus ir kitus oficialius, tai jie rimtu veidu pusto demagogiją, leidžia visokius intelektualius burbulus ir kitaip atkalba už savo algą. Puiku, kad vaikai neįtiki.
Kodėl neadresuoju mokytojams? O ką, jie gali pakeisti direktorius, švietimo skyrius ar ministerijas?😀

Rodosi geriau „prie sovietų“? Pasitark su psichoterapeutu

Grumlinas jau rašė, aš pratęsiu.
Vis dar yra „prie sovietų geriau“. Manau, kad tai liga. Nežinau kaip vadinasi, na, kai vizija priešinga realybei?
Prie sovietų buvo geriau?
Lyginam tų laikų vokietį suvirintoją ir lietuvį svarščiką?
Ispanų inžinierių ir lietuvį?
Prancūzą mokytoją ir lietuvį?
Jų atostogas? Automobilius? Būstus? Avalynę?
Viskas, kas buvo geriau prie sovietų – dirbt nereikėjo. Bet iš tikro – tai šitas „geriau“ ir yra blogiau.
Mes nešiojam ir vairuojam ir naudojam vakariečių panešiotus daiktus, bet sakom, kad „buvo geriau“? Tai sunki liga.

Sugriovė nesugriovė pramonę nepramonę

Galimai būtaisiais laikais įvyko toks ar kitoks, bet procesas.
Schema tokia:
akmens amžiaus gentis, užkariauta ankstyvojo akmens amžiaus barbarų, išsilaisvino. Ir su visa pažangia akmens kirvukų pramone pakliuvo į normalų geležies amžių.
Vietoj visagenčio akmenų padaužymo dabar negamina nieko. Akmenų pasauliui nereik, o mūsiškiai herojai daugiau nieko nemoka.
Dabar dėmesio, klausimas:
ar galėjo sugriūti pramonė, kurios, iš esmės, ir nebuvo?
Aišku, patys didvyriai akmenų padaužymą laiko pramone, nes gi visi tąsė akmenėlius ir kitaip kažką veikė.
Bet mes gi suprantam?

Airių dvigubas darbo našumas prieš du lietuviškus darbo našumus

Tyrimas ištyrė, kad airių darbo našumas dvigubai našesnis už mūsiškį.
Bendravimas su emigrantais rodo, kad lietuvių našumas airijose našesnis už airių.
Bet kaip sunku išvadas padaryt!

Sovietinių kovų atspindžiai. Šiaip tai tiesiog pindžiai. Be ats

Apie kovą su alkoholikais kaimuose.
Kovą. Kovotojai. Ką, visus pakavos? Ar po lapais, ar po žemėm?
Ko jie geria? Jie negeria, jie pasitraukia iš realybės. Šitoje jie neturi vilties. Nė kiek.
O kovotojai už tai juos nubaus.
Nukovos ir pakavos.

Tamo siautėja

Čia atsiverčiau vaiko dienyną, pažiūrėt, kaip mokosi.
Truputį neliko vietos mokyklai.

tamomo

Keista keista

Niekaip nesuprantu, kodėl nelegalų kyšį gydytojui vadina korupcija, o oficialų PSD mokestį medicinai, kuri yra visa išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų – ne?