Rodosi geriau „prie sovietų“? Pasitark su psichoterapeutu

Grumlinas jau rašė, aš pratęsiu.
Vis dar yra „prie sovietų geriau“. Manau, kad tai liga. Nežinau kaip vadinasi, na, kai vizija priešinga realybei?
Prie sovietų buvo geriau?
Lyginam tų laikų vokietį suvirintoją ir lietuvį svarščiką?
Ispanų inžinierių ir lietuvį?
Prancūzą mokytoją ir lietuvį?
Jų atostogas? Automobilius? Būstus? Avalynę?
Viskas, kas buvo geriau prie sovietų – dirbt nereikėjo. Bet iš tikro – tai šitas „geriau“ ir yra blogiau.
Mes nešiojam ir vairuojam ir naudojam vakariečių panešiotus daiktus, bet sakom, kad „buvo geriau“? Tai sunki liga.

Sugriovė nesugriovė pramonę nepramonę

Galimai būtaisiais laikais įvyko toks ar kitoks, bet procesas.
Schema tokia:
akmens amžiaus gentis, užkariauta ankstyvojo akmens amžiaus barbarų, išsilaisvino. Ir su visa pažangia akmens kirvukų pramone pakliuvo į normalų geležies amžių.
Vietoj visagenčio akmenų padaužymo dabar negamina nieko. Akmenų pasauliui nereik, o mūsiškiai herojai daugiau nieko nemoka.
Dabar dėmesio, klausimas:
ar galėjo sugriūti pramonė, kurios, iš esmės, ir nebuvo?
Aišku, patys didvyriai akmenų padaužymą laiko pramone, nes gi visi tąsė akmenėlius ir kitaip kažką veikė.
Bet mes gi suprantam?

Airių dvigubas darbo našumas prieš du lietuviškus darbo našumus

Tyrimas ištyrė, kad airių darbo našumas dvigubai našesnis už mūsiškį.
Bendravimas su emigrantais rodo, kad lietuvių našumas airijose našesnis už airių.
Bet kaip sunku išvadas padaryt!

Sovietinių kovų atspindžiai. Šiaip tai tiesiog pindžiai. Be ats

Apie kovą su alkoholikais kaimuose.
Kovą. Kovotojai. Ką, visus pakavos? Ar po lapais, ar po žemėm?
Ko jie geria? Jie negeria, jie pasitraukia iš realybės. Šitoje jie neturi vilties. Nė kiek.
O kovotojai už tai juos nubaus.
Nukovos ir pakavos.

Tamo siautėja

Čia atsiverčiau vaiko dienyną, pažiūrėt, kaip mokosi.
Truputį neliko vietos mokyklai.

tamomo

Keista keista

Niekaip nesuprantu, kodėl nelegalų kyšį gydytojui vadina korupcija, o oficialų PSD mokestį medicinai, kuri yra visa išlaikoma iš mokesčių mokėtojų pinigų – ne?

Kodėl: lietkomentatoriai

Kodėl taip lengva lietuvių komentatorius taip lengva vadinti niurgzliais ir nepagarbiais?
Dėl to, kad visus lietžiniasklaidos herojus mala į miltus?
Taip!
Tai yra, ne!
Tiesiog lietžiniasklaida nerašo apie tuos, kuriuos tauta gerbia, kuriuos girtų ir kuriais žavėtųsi.

Nusigandau

Paskambinau į liet. įmonę, besireklamuojančią internete (bet slepiančią kainas). Atsiliepė toks mielas, savimi pasitikintis senjoras. Sakė, pažiūrės, ar yra sandėly pakelis (2,5 tonos, metras ant pusantro) (spėju, jam nepriklauso žinoti, ar yra to, ką jis pardavinėja). „Valandos bėgyje“ prižadėjo paskambint.
Ir dingo!
Po trijų valadndų norėjau skambinti 112, įsivaizdavau kaip ten guli vadybininkas kur prispaustas. O gal pasiklydęs – juk sandėly, matyt,  keletas milijonų prekių. Taigi baisu – žmogui-vadybininkui bėda, ir niekas juo nesirūpina…
Rimtai išsigandau.
Bet baigėsi gerai – paskambino po kelių valandų (pats žadėjo paskambinti per vieną), pasakė didelę kainą (bet su išankstiniu apmokėjimu, nors atvažiuosiu pasiimt) ir pasiūlė laukt sąskaitėlės. Viskas gerai. Gražu, kaip Lietuvoj.

Naujos aukštumos! Kitas lygis! Logika plečia ribas!

Vėlgi nugirdau per tėvė kalbėjo koks tai mus saugančios institucijos atstovas. Apie tai, kodėl reikia suregistruoti visus kortelinius telefonus. Pildykus ten ežius o bei labus.
Nesusijuokdamas ir nerausdamas kalbėjo. Sklandžiai ir aiškiai.
Profas! Rimtas žmogus!
Nes tada kaliniai telefonu nebeapgaudinės bobučių.

Visiškai nesuprantu, kaip reaguot. Nei tai juokas, nei tai siaubas, nei tai pyktis. Brundzos lemputės – po šito atrodo kaip rimtas darbas.
Metų lygis, ne kitaip.

Kas yra geras tekstas? Pyragas? Automobilis?

Kai kas sako, kad gerumo neišmatuosi, tai tiesiog meluoja. Atsakymas visada yra.
48!
Supratot?
Ne?
Neaišku KO 48? :D
O tai pagal ką gerumą matuojat?
Pagal rašymo laiką? Gramatines klaidas? Mažmeninę kainą? Maistinius dažus? Kaimyno pagyras? Perpublikavimus delfyje?
„Geras“ nėra matavimo skalė, tik matavimo vienetas. Ir jei matuojat gerumus nesusitarę pagal ką, tai suprantama, kad nesuprantama!
Tekstą rašiau 48 mėnesius! – Oho!
Pyragas 48% iš naftos! – Fui!
Automobilis turėjo 48 savininkus! – ?! {∅@㎅㎓}!!!
Visada yra viskas paprasta, tiesiog nesinori keltis ir padaryt.